We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on the TheCoinPay.com website. We only use them to track you anonymously across our site. So we can give you the most relevant content and the best user experience we can  Accept

A CoinPay

Érvényesség

Ezen feltételek legutóbb 2014. Szeptember  12-én kerültek frissítésre és a jelen dokumentum minden korábbi változatának a helyébe lép. Bármilyen nézeteltérés esetében a jelen dokumentum ill. ezen dokumentumot módosító dokumentumok tekintendők a véglegesnek. A jelen megállapodás mindaddig érvényben marad, amíg egy új verzió kibocsátásra nem kerül CoinPay Zrt honlapján.

Szolgáltatási feltételek

Általános

A CoinPay Zártkörű Részvénytársaság (“mi”, “TheCoinPay.com”, “CoinPay”), a tulajdonosa és szolgáltatója a TheCoinPay.com-ként ismert szoftvernek valamint minden ahhoz kapcsolódó terméknek és szolgáltatásnak (“Payment Gateway” – Fizetési Hozzáférés). A kikötések és feltételek vonatkoznak minden szolgáltatásra (beleértve a mobil szolgáltatásokat is), amelyeket a TheCoinPay.com (a továbbiakban CoinPay) márka részeként ajánlanak. Bejelentkezéskor, Bitcoin-ok kézhezvételekor vagy a CoinPay bármely módon történő használatával Ön elfogadja a jelen Használati Feltételeket. A CoinPay fenntartja a jogot arra, hogy ezeket a Használati Feltételeket bármikor módosítsa. A legfrissebb verzió, és ennek megfelelően az aktuális megállapodás mindenkor elérhető ezen a weboldalon.

 CoinPay Szolgáltatás

A Payment Gateway (Fizetési Hozzáférés) egy digitális vagy virtuális pénznemű fizetés feldolgozási szolgáltatásból áll az e-kereskedelem és az értékesítési pont kereskedők részére (beleértve a pénzváltó szolgáltatási irodákat is). A Payment Gateway lehetővé teszi az Ön számára, hogy Bitcoin-t és más digitális vagy virtuális pénznemeket fogadjon el a vevőitől fizetésképpen. A CoinPay az Ön által a vevőitől kapott Bitcoin-ok értéket nem tárolja hosszabb ideig, mint amennyi indokolt a tranzakció végrehajtásához. Ehelyett megküldjük az Ön Bitcoin pénztárcájába. A CoinPay Fizetési Hozzáférés használatával Ön felhatalmaz bennünket arra, hogy Bitcoin-okat fogadjunk és megküldjük az Ön javára és megtegyünk minden olyan intézkedést, amelyet szükségesnek és kívánatosnak tartunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Fizetési Hozzáférést és megfeleljünk a vonatkozó jogszabályoknak.

A CoinPay Fizetési Hozzáférés és a Szellemi Tulajdonjogok Tulajdonlása

A CoinPay Zrt a tulajdonosa és szolgáltatója a CoinPay Fizetési Hozzáférésnek, amely annak összes moduljával valamint bármely tulajdonunkban lévő vagy általunk üzemeltett weboldallal (CoinPay weboldal(ak)) együtt valamint a CoinPay weboldal(ak)on található összeállításokkal és tartalmakkal együtt a CoinPay tulajdonát képezik. Továbbá, a védjegyek, logók és szolgáltatási jelek, amelyeket a CoinPay megjelenít vagy használ saját maga, termékei vagy szolgáltatásai azonosítására (együttesen a továbbiakban „Védjegyek”) a CoinPay vagy annak leányvállalatainak, tulajdonosainak a bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyei. A jelen Feltételek semmilyen kitétele sem értelmezhető úgy, hogy az akár közvetve, kizárásos alapon vagy egyéb módon bármilyen licencet vagy jogosultságot hozna létre a CoinPay Weboldal(ak) bárminemű tartalmának vagy a Védjegyeknek a használatára vonatkozóan a CoinPay előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Jogok és Licencek Adományozása

Amikor Ön elfogadja a jelen Feltételeket teljes egészükben, mi egy személyre szóló, korlátozott, visszavonható és át nem ruházható engedélyt (licenset) adunk Önnek arra, hogy használja a CoinPay szellemi tulajdonjogait a CoinPay Fizetési Hozzáférésében és Fizetési Hozzáféréséhez al-licencek nyújtásának joga nélkül. Ön a CoinPay kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja bérbe, haszonbérletbe, nem adhat ki al-licencet, nem forgalmazhatja, nem adhatja át, nem másolhatja, reprodukálhatja, nem töltheti le, jelenítheti meg, nem fejtheti vissza, nem tárolhatja, módosíthatja, nem valósíthat meg időbeli megosztást a CoinPay Fizetési Hozzáférésre vagy annak bármely részére vonatkozóan, nem használhatja a CoinPay Fizetési Hozzáférést olyan termékek vagy szolgáltatások alkotóelemeként vagy alapjaként, amelyek kereskedelmi értékesítésre, al-licencbe adásra, haszonbérbe adásra, hozzáférésre vagy forgalmazásra készültek. Miközben bátorítjuk a független szoftver fejlesztőket és cégeket, hogy építsenek fel a CoinPay Fizetési Hozzáférésen alapuló derivatív alkotás(oka)t kizárólag azzal a céllal, hogy elősegítsék a CoinPay Fizetési Hozzáférés elérhetőségét a felhasználók számára, Ön nem teheti meg és nem engedheti meg másoknak sem, hogy lefordítsák, visszafejtsék, szétbontsák, alkotóelemeire szedjék a CoinPay Fizetési Hozzáférést vagy megosszák a kialakítást más felekkel oly módon, amely bármikor harmadik felek általi fizetés feldolgozási szolgáltatások létrehozását vagy ajánlását avagy a CoinPay Fizetési Hozzáférés vagy a CoinPay által ajánlott bármely termék vagy szolgáltatás meghiúsítását vagy annak kísérletét eredményezheti.

 Számla létrehozása a CoinPay-n

Amennyiben Ön a CoinPay-t kívánja használni, először is egy számlát kell létrehoznia. A számla létrehozásához Önnek mindössze egy érvényes e-mail címre és egy választása szerinti jelszóra van szüksége. A létrehozott számlák mind személyes, mind üzleti felhasználásúak.

A CoinPay felhasználójaként Önnek csak egy e-mail címet kell megadnia egy számla létrehozásához. Azonban ha Ön a CoinPay által kínált tulajdonságok összes előnyét szeretné élvezni, a CoinPay kérheti Öntől olyan információk megadását, mint pl. név, levelezési cím, irányítószám, kor, személyazonossági okmány, stb.

 A CoinPay számlával való visszaélés

Ön felel azért, hogy fenntartsa a számlájával kapcsolatos információk – beleértve a felhasználónevet és jelszót – titkosságát. A számlájával való visszaélés vagy annak gyanúja esetén Önnek azonnal értesítenie kell a CoinPay-t. A CoinPay az Ön visszaélés gyanúja esetén blokkolhatja a számláját. A számlájával kapcsolatos illetéktelen hozzáférésből eredő minden felelősséget Ön visel.

A CoinPay azt ajánlja, hogy Ön, a felhasználó magas szintű biztonságosságot tartson fenn:

  1. A jelszavát legalább havonta egyszer módosítsa
  2. Soha SENKINEK ne hozza tudomására a felhasználó nevét ill. jelszavát
  3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a jelszava elég összetett ahhoz, hogy ne lehessen kitalálni (tartalmaz nagy- és kisbetűket, számokat)
  4. Mindig lépjen ki, amikor befejezi a CoinPay használatát.

 

Számla törlése

Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek elutasítását választja, vagy bármely oknál fogva úgy dönt, hogy a CoinPay nem Önnek való, bármikor megszüntetheti a számláját. Számlája véglegesen törlésre kerül a rendszerünkből és nem állítható vissza. Mindazonáltal, fájlban megőrizhetjük a vonatkozó információkat a könyvelési célokra szükséges mértékben.

A CoinPay fenntartja magának a jogot arra, hogy egyoldalúan megszüntesse a Szolgáltatás Ön általi használatát akár ideiglenesen, akár véglegesen, a következő esetekben: elfogadhatatlan felhasználói magatartás, mások adatainak megszerzésére irányuló kísérletek, vagy bármely egyéb ok, mely alapján a CoinPay szükségesnek ítéli.

 Információk gyűjtése

A CoinPay statisztikákat és adatokat gyűjt a CoinPay szolgáltatásokon keresztül annak érdekében, hogy javítsa a felhasználhatóságot, a megbízhatóságot és a termék funkcionalitását.

Az egyik módszer, melyet a CoinPay az Ön általi CoinPay szolgáltatások használatára vonatkozó adatok gyűjtésére cookie-kat (a merevlemezén elhelyezett kis fajlokat) alkalmaz. Ezek segítenek a szolgáltatásaink látogatásának elemzésében és segít számunkra egy hasznosabb végtermék biztosításában.

 Információ feldolgozás

A CoinPay komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes információk meghatározott elemei az Ön kifejezett jóváhagyása nélkül nem kerülnek feltárásra harmadik személyek felé. Ezek az elemek magukban foglalják a nevet, címet, e-mail címet és telefonszámot.

A CoinPay az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül sohasem osztja meg harmadik felekkel az Ön speciális felhasználási adatait.

A CoinPay műszaki személyzete szükség esetén jogosult hozzáférni az adatokhoz. Ez jellemzően a gyanús tranzakciók, műszaki problémák és rendellenességek kivizsgálását foglalja magában.

A CoinPay az Ön használattal kapcsolatos információit statisztikai szinten használja fel, melyben az ön felhasználási adatai is szerepelhetnek. Ez például abban az esetben történik, amikor a felhasználók össze akarják hasonlítani egy adott társadalmi csoporttal kapcsolatos saját felhasználásukat vagy a harmadik felek felé történő továbbértékesítési statisztikáikat. A CoinPay biztosítja, hogy a statisztikai adatok nem tartalmaznak személyi azonosító információkat, és ily módon nem visszakövethetők az egyes felhasználóhoz.

A CoinPay-n keresztül összegyűjtött információk kezelése a hatályos törvényeknek és irányelveinek megfelelően történik.

Harmadik felek

Harmadik felek szolgáltatásaink Ön általi használata  A CoinPay weboldal vagy szolgáltatások használata során Ön ajánlatokat kaphat harmadik felek által kínált szolgáltatásokra, termékekre és promóciókra vonatkozóan. Ha Ön úgy dönt, hogy igénybe veszi ezeket a harmadik fél szolgáltatásokat, azt a saját kockázatára teszi és kizárólagosan felel az ezekkel kapcsolatos kikötések és feltételek áttekintéséért, megértéséért és betartásáért. Mi kifejezetten kizárunk mindennemű felelősséget a harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatban és nem felelünk a harmadik felek szolgáltatásaiért vagy szolgáltatóiért.

Biztonság Mi olyan biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, melyeket úgy alakítottunk ki, hogy megvédjék az Ön információit a véletlen elvesztéstől vagy az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól, módosítástól vagy nyilvánosságra hozataltól. Mindazonáltal nem tudjuk garantálni, hogy illetéktelen személyek soha nem fognak hozzáférést szerezni az Ön információihoz és Ön tudomásul veszi, hogy Ön az információkat a saját kockázatára biztosítja, kivéve, ha az alkalmazott jog másképpen rendelkezik.

Szerzői jog

A CoinPay a tulajdonosa minden tartalomnak, beleértve a blog bejegyzéseket, cikkeket, videókat, tippeket és tanácsokat, melyeket a CoinPay weboldalra feltesznek, hacsak egyéb módon nincs meghatározva.

 Adat központ

Minden adatot egy olyan adat központban tárolunk, mely megfelel a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek:

Az adatforgalom titkosítása

A CoinPay és az Ön számítógépe között oda- és visszakommunikált adatok 256-bit SSL bizonylattal titkosítottak. Ez azt jelenti, hogy a CoinPay és Ön közötti adatáramlást senki sem tudja elfogni (lehalászni), dekódolni. A CoinPay ugyanazokat a biztonsági szabványokat alkalmazza, mint a legtöbb bank, számos esetben még sokkal magasabb szintűeket is.

 Üzemeltetés

Mialatt a 100%-os szerver üzemelési időre törekszünk, tudjuk, hogy ez nem mindig lehetséges. Folyamatosan dolgozunk a tökéletesítéseken és a frissítések megvalósításán, melyek esetleg szerver kimaradásokat eredményezhetnek. Amikor Ön egy számlát hoz létre a CoinPay-n, Ön elfogadja a szolgáltatás adott időpontbeli állapotát.

A CoinPay fenntartja a jogot arra, hogy szolgáltatás karbantartást vagy módosítást hajtson végre bármikor, amikor azt szükségesnek látja. Ez eredményezhet olyan időszakokat, amikor a szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. A CoinPay lehetőség szerint előre közli az ilyen megszakításokat. Mindazonáltal, nem kötelezett erre és nem felel semmilyen, a szerver kimaradás miatt keletkező kárért vagy veszteségért.

Kiszervezett tevékenységek

A CoinPay fenntartja a jogot arra, hogy tevékenységei közül néhányat kiszervezzen, mint pl. támogatás, idegen nyelvű értékesítési tevékenységek, műszaki karbantartás, stb.

Felelősség

A CoinPay számláján lebonyolított tevékenységekért Ön felel. A CoinPay nem felel az Ön vagy más felhasználók tartalmaiért. Amennyiben Ön olyan tartalommal találkozik, amely helytelen, támadó jellegű vagy a Felhasználási Feltételekkel ellentétes, Önnek ezt azonnal jelentenie kell a CoinPay (support@theCoinPay.com) felé. A CoinPay fenntartja magának a jogot arra, hogy törölje a tartalmat, amikor csak szükségesnek ítéli.

A CoinPay elkötelezett a magas szintű adatbiztonság és pontosság tekintetében. Mindazonáltal a CoinPay nem felel semmilyen veszteségért, mely Önt érheti hibás működés, hibák, biztonsági hiány vagy bármely egyéb ok miatt. Azon esetekben, amikor a CoinPay kapcsolatot teremt a felhasználó és a harmadik fél között, a CoinPay nem felel az ezen felek között létrejött semmilyen megállapodásért és szerződésért.

Kereskedő kötelezettségei

Kötelezettségek a Vevők felé. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a vevői felé a termékeinek és szolgáltatásainak értékesítésével kapcsolatos minden kötelezettségének teljesítése tekintetében, beleértve az értékesítés utáni támogatás, a vevő panaszok és visszatérítések kezelését is. Ugyancsak Önnek kell vezetnie minden nyilvántartást, mely szükséges az eladása(i) teljesítéséhez a vevő(i) felé.

Megfelelés minden törvényi előírásnak és szabályozásnak. Ön tudomásul veszi és kizárólagosan felel azért, hogy biztosítsa bármely olyan jogszabályi követelménynek való megfelelését, mely az üzleti tevékenységére illetve a vevőivel vagy potenciális vevőivel való kapcsolatára vonatkozhat, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy teljesíti a feltételeit bármely olyan megállapodásnak, mely Ön és az Ön vevői között jön létre.

Kereskedői kijelentések és garanciák

Az arra vonatkozó megállapodásunk, hogy biztosítsuk az Ön számára a CoinPay Fizetési Hozzáférés használati jogát a jelen Megállapodás feltételei szerint szigorúan tárgyát képezi annak, hogy Ön kijelentse és garantálja számunkra következőket:

(a) A CoinPay Fizetési Hozzáférés Ön általi használata nem szeg meg semmilyen vonatkoztatható jogszabályt vagy szabályozást, beleértve bármely olyan jogszabályt vagy szabályozást, amely a pénzmosás megakadályozására vagy terrorizmussal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására vonatkozik;

(b) Ön nem fogja a CoinPay Fizetési Hozzáférést semmilyen olyan termék vagy szolgáltatás fizetésének lebonyolítására, amely a világ bármely részén illegális mint például és beleértve a következőket: (i) narkotikumok, drogok vagy bármilyen ellenőrzött anyagok, (ii) hamisított termékek vagy bármely olyan dolog, amely megsért vagy megszeg bármilyen szellemi tulajdonjogot, (iii) lőszer, lőfegyverek, robbanóanyagok vagy bármilyen egyéb típusú fegyverek, vagy (iv) gyermek pornográfiai, ember csempészeti vagy bármely olyan tevékenység, amely emberi jogokat sért vagy erkölcssértő;

(c) Ön nem akadályozza meg vagy nem tesz kísérletet arra, hogy megakadályozza a weboldalának azonosítását semmilyen módon és semmilyen okból;

(d) Ön nem fogja a CoinPay Fizetési Hozzáférést semmilyen olyan áru vagy szolgáltatás fizetésének lebonyolítására használni, amely olyan engedély(eke)t, igazolás(oka)t, jóváhagyás(oka)t, hozzájárulás(oka)t vagy licenc(ek)et igényel, mellyel Ön vagy bármely érintett fél nem rendelkezik; valamint

(e) Ön teljes felhatalmazással, joggal, hatáskörrel és képességgel rendelkezik ahhoz, hogy kötelezettségeket vállaljon, és teljesítsen a jelen Feltételek szerint. Amennyiben a CoinPay kizárólagos és abszolút véleménye alapján bármely okkal rendelkezik ahhoz, hogy a jelen pontban foglalt bármely kijelentés vagy garancia megszegését gyanítsa, a CoinPay minden olyan intézkedést megtehet, melyet megfelelőnek ítél ennek kapcsán az Ön értesítése nélkül, beleértve minden olyan információ biztosítását a végrehajtó ügynökségek, bíróságok vagy nyomozótestületek felé, melyről a CoinPay úgy véli, hogy releváns lehet a gyanított megszegés tekintetében.

Díjak & Fizetés

Díjak: Minden tranzakcióra egy feldolgozási díjat számítunk fel és fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre beállítsuk illetve módosítsuk ezeket a díjakat egy Önhöz küldött írásbeli értesítés mellett, vagy az ugyanerről szóló közlemény közzétételével a CoinPay weboldal(ak)on vagy a számláján keresztül értesítve Önt. Az Önnek fizetendő bevétel Bitcoin/Litecoin egyenértéke Ön részére feldolgozott Bitcoin összeg lesz a díjaink levonása után. Amennyiben Ön folytatja a CoinPay Fizetési Hozzáférés használatát azt követően, hogy díjaink valamely változásáról értesítettük Önt, az az ilyen változások elfogadását jelenti.

Elszámolási módszerek: Az Ön vevőinek fizetéseit a Bitcoin p2p hálózaton keresztül írjuk jóvá a vevői által az Ön részére fizetett Bitcoin-okat (díjainkat levonva belőle) az Ön számlájára, ahonnan Ön mauálisan vagy automatikus beállításokkal utalhatja el az összeget más számlájára vagy walletjére. Ön tudomásul veszi és elfogadja a virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos árfolyam kockázatot. Ön tudomásul veszi, hogy esetenként előfordulhatnak késedelmek a tranzakciói feldolgozásában, amennyiben a p2p elszámolás késlekedik. Mi minden üzletileg indokolt erőfeszítést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy értesítsük Önt, amennyiben ilyen késedelem előfordulna, illetve, hogy megakadályozzuk az ilyen esetek előfordulását.

Elszámolás más devizában: Amennyiben Ön a vásárlói befizetéseit nem virtuális fizetőeszközben szeretné tartani, lehetősége van, hogy Bitcoin egyenlegét bármikor aktuális árfolyamon más devizára váltsa vagy jelezze CoinPay-nek, hogy az Ön vásárlóitól Bitcoint CoinPay megvásárolja, így vásárlói befizetései közvetlenül az Ön által választott devizában íródnak jóvá. CoinPay az így keletkezett összeget azonnal az Ön által megadott bankszámlára utalja. Garantáljuk, hogy az Önnek jóváirandó hagyományos devizában jóváírt összeg (jutalékunk levonása nélkül) megegezik vásárlója által a termékre vagy szolgáltatásra eredetileg Bitcoinban befizetett összeggel. Bankszámlára utalásnak lehetnek költségei, amelyellyel számláját megterheljük.

Ön dönthet úgy is, hogy számláján Bitcoinban tartja nyilván bevételeit és azt később váltja át más devizára. Amennyiben Ön EU-ban nyilvántartott hagyományos ÁFA elszámolást választott vállalkozás, akkor – tekintve, hogy székhelyünk szerint, Magyarországon, jelenleg virtuális fizetőeszközök nem pénzként hanem áruként szabályozottak, ennek megfelelően ÁFA tv hatálya alá tartoznak – átváltás során az Ön által átváltani kívánt Bitcoinért a mindenkori, általunk közzétett árfolyam + 27% ÁFA összeget fizetjük ki. A kifizetés akként történik, hogy a Bitcoin ellenértékét az Ön által meghatározott bankszámlára fizetjük ki. A kifizetés feltétele az Ön profil adatainak hiánytalan és hiteles kitöltése, ill az Ön által CoinPay felé kiállított formailag és tartalmilag megfelelő és hiteles számla megléte, amelyet Önöknek könyvelésükben szerepeltetni kell. Ezen számlát Ön számítógépes rendszerünkön keresztül is kiállíthatja. A banki átutalás költségével számláját megterheljük.

CoinPay az Ön által adott adatok hitelességét jogosult ellenőrizni, az ellenőrzés időtartamára az átváltást szüneteltetni, addicionális információt kérni Öntől vagy harmadik személyektől a fenti adatok hitelességének megállapítására. CoinPay Jogosult a virtuális fizetőeszköz megvásárlását elutasítani, amennyiben az adatok hiányosak, nem hitelesek, a kiállított számla bármilyen okból nem megfelelő vagy hiteles.

Bankszámla: Önnek érvényes bankszámla információt kell megadnia részünkre és azt naprakészen kell tartania. Időről időre minimális elszámolási összegeket és letét gyakorisági feltételeket szabhatunk meg. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy a bankszámlája lezárása előtt legalább 2 munkanappal írásbeli értesítést küld részünkre. Amennyiben azt kívánja, hogy folytassuk a tranzakció(k) feldolgozását az Ön javára, Önnek meg kell adnia részünkre a helyettesítő bakszámlára vonatkozó információkat. Kizárólag Ön felel a bankszámlájával kapcsolatos minden díjért és költségért, valamint a banki tranzakciós díjért és a valuta átváltási díjakért. Ön felhatalmaz bennünket arra, hogy elektronikus jóváírást kezdeményezzünk az Ön bankszámlájára bármikor, amikor ez a tranzakcióinak feldolgozásához szükséges. Mi nem vállalunk felelősséget azért, ha valamely összeg Ön vagy a bankja általi kézhez vétele bármely oknál fogva késedelmet szenved, továbbá azért sem, ha harmadik felek által okozott hiba történik a bankszámlára való bejegyzésekben. Minden félreértés elkerülése érdekében, mi semmiféle felelősséget nem vállalunk azért, ha az Ön által megnevezett bankszámlák esetében hitelkeret túllépés történik annak következtében, hogy egy összegnek az általunk történő elhelyezésében bármilyen késedelem áll be. Ezért tanácsoljuk Önnek, hogy tegyen lépéseket a számlája hitelkeret túllépésének megelőzésére, amennyiben úgy véli, hogy egy ilyen eset érintheti Önt.

Késedelmes tranzakciók: Amennyiben mi a saját megítélésünk alapján úgy határozunk, hogy az Ön CoinPay számlájával kapcsolatosan egy kivizsgálást kell végeznünk vagy valamilyen függőben lévő vitát kell megoldanunk, ezek megvalósítása idejére késleltethetjük az elszámolást vagy korlátozhatjuk a hozzáférést a pénzéhez anélkül, hogy erről előzetesen értesítenénk Önt. Továbbá, akkor is késleltethetjük az elszámolást illetve korlátozhatjuk az Ön hozzáférését a pénzeszközeihez, ha ezt törvényi előírás, bírósági rendelkezés teszi szükségessé vagy bármely jogszabály végrehajtási hivatal kéri. A félreértések elkerülése érdekében közöljük, hogy semminemű felelősséget nem vállalunk semmilyen következményért vagy az Ön ért kárért, amennyiben az elszámolás késedelmet szenved vagy a pénzeszközeihez való hozzáférése bármely oknál fogva korlátozásra kerül.

Számlakivonatok: Kérésre számlakivonatot adunk az Ön részére részletezve a számla tranzakcióit és az elszámolási előzményeket. Amennyiben Ön úgy véli, hogy a számlakivonat(ok) valamilyen hibá(ka)t tartalmaznak, Önnek 30 naptári napon belül értesítenie kell bennünket.

Számla előállítás és árfolyam garancia. Számla létrehozásához Ön küldhet egy kérést a CoinPaynek, hogy szedjen be egy meghatározott összeget az ön helyi pénznemében, mint pl. Forintban, dollárban vagy euroban, vagy Bitcoinban. A CoinPay lehívja az árfolyamot és megadja a Bitcoin fizetési utasításokat a vevőnek. Mi garantáljuk az árfolyamot az Ön részére mindaddig, amíg a vevő fizet a számla létrehozását követő megfelelő idő intervallumon belül. A számla lejárati idejére vonatkozó információ minden egyes CoinPay számlán világosan megjelenik. Mialatt mi garantáljuk az árfolyamot mindaddig, amíg a vevő fizet az ilyen határidőn belül, Ön hozzájárul ahhoz, hogy vállalja értelemszerűen a saját helyi pénznemének vagy a Bitcoinnak az árfolyam változási kockázatát (kivéve abban az esetben, ha úgy dönt, hogy mi vásárlójától megvásároljuk a bitcoint és azt helyi pénznemében fizessük ki Önnek. Ez esetben vállaljuk a helyi pénznemének Bitcoinban meghatároztt árfolyamát is garantáljuk). Például, ha Ön azt kéri, hogy szedjünk be 150 USD-t és a vevő a fizetést a határidőn belül megküldi, garantáljuk, hogy Ön pontosan 150 USD-t kap mínusz a mi díjunk, azonban nem garantáljuk az USD értékét más devizákohoz viszonyítva.

Elszámolási módszerek. Mi rendezzük a fizetéseket a Bitcoin p2p fizetési hálózatán és feltesszük az egyenleget az Ön számlájára az Ön által preferált beállítások szerint. A számlájának terhelései és jóváírásai olyan bitcoin vagy más pénzeszközök, melyek ideiglenesen a CoinPay-nél vannak addig, amíg az elszámolás az Ön bankszámlájára megtörténhet. Ön az elszámolást megkaphatja a helyi pénznemében, Bitcoinokban vagy a kettő kombinációjában. Az elszámolásra Ön által kiválasztott pénznem árfolyam kockázatát Ön viseli (kivéve abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy vásárlóitól mi megvásároljuk a Bitcoint). Amennyiben Ön a bitcoinok megtartását választja, akkor Ön a bitcoin értékének árfolyam kockázatát vállalja.

Elszámolások helyi pénznemekben. Az egy bankszámlán történő direkt letétbe helyezés helyi pénznemben elérhető bizonyos országokban lévő kereskedők esetében, Amennyiben Ön direkt letétet kíván kapni, úgy Önnek meg kell adnia részünkre az érvényes bankszámla információkat és naprakészen tartani azokat. Mi egy direkt letétet küldünk meg az Ön bankszámlájára a felhalmozott egyenleg kiegyenlítésére. Minimális elszámolási összeget és átutalási díjat alkalmazunk; kérjük, keresse fel a  https://TheCoinPay.com/site/fees oldalt a díjakkal, minimális elszámolási összegekkel és letét kezelési gyakorisággal kapcsolatos információkért.

Elszámolások Bitcoinban. A Bitcoinban történő fizetések az Ön választása szerinti Bitcoin címre kerülnek megküldésre az Ön választása szerinti gyakorisággal. A CoinPay nem üzemeltet Bitcoin pénztárcát és a pénzeszközöket Önnek kell átvinnie az Ön pénztárca címére.

Mikro fizetések

Mikro fizetések esetében (10 USD vagy ezzel egyenértékű más pénznemben vagy Bitcoinban kifejezett összeg alatt) a CoinPay speciális díjakat, árfolyamokat és feldolgozási sebességet ajánl. Jobb eredmények érhetők el a feldolgozási sebesség és az alacsonyabb díjak tekintetében a p2p Bitcoin átutalási módszer kihagyásával és a belső számlák közötti átutalások alkalmazásával.

Visszatérítések és kiigazítások

Visszatérítések feldolgozása: Amennyiben Ön egy visszatérítést kíván kibocsátani egy vevője részére, Ön megteheti ezt a CoinPay kereskedői felületén keresztül. Ön csak abban a digitális pénznemben tud visszatérítést adni a vevőjének, amelyben a vevő fizetett. A digitális pénznem visszatérítés összegét az eredeti tranzakció készpénz értékének a visszatérítés időpontjában érvényes árfolyammal való átszámításával kell megállapítani. Amennyiben Önnek nincs a visszatérítéshez elegendő pénzeszköze a Bitcoin számláján, a CoinPay igényelheti, hogy helyezzen el pénzeszközt a számlájára, hogy fedezni tudja a vevő felé történő visszatérítést.  Szükség lehet arra, hogy Ön meghatalmazza a bankját, hogy fizessen a CoinPay bankjának számlájára, hogy a CoinPay lebonyolíthassa a visszatérítést. A visszatérítési folyamat során szükséges minden pénznem átváltás a CoinPay által meghatározott árfolyamon történik. A CoinPay az Ön vevőjétől kapott digitális pénzből valamennyit visszatarthat, hogy le tudjuk bonyolítani a visszatérítéseket (Visszatartás). A Visszatartás összegét a CoinPay időről időre meghatározhatja vagy módosíthatja a visszatérítések volumene és a CoinPay által beazonosított egyéb tényezők alapján. Emellett, a CoinPay fenntartja magának a jogot arra, hogy díjat számítson fel a visszatérítés lebonyolításáért. A CoinPay értesíteni fogja Önt az ilyen Visszatartás(ok) összegéről vagy díjairól egy értesítés közzétételével a CoinPay weboldalán/weboldalain vagy a számláján keresztül küldött értesítéssel.

Az Ön visszatérítési szabályzata: Ön elfogadja, hogy rendelkeznie kell és a weboldalán meg kell jelenítenie egy egyértelmű visszatérítési szabályzatot a vevői részére. Javasoljuk, hogy az eredeti vásárlás összegét abban a pénznemben térítse vissza, amelyben az adott tétel árazva volt.

 Vevői panaszok és kétségek: Ön kizárólagosan felel azért, hogy megoldja a vevői panaszait vagy kétségeit a vásárlással vagy tranzakcióval kapcsolatban és ezt világosan fel kell tüntetnie a weboldalán vagy weboldalain. A CoinPay-nek nincs olyan kötelezettsége, hogy továbbítsa ezeket a kommunikációkat Önhöz. A CoinPay fenntartja a jogot arra, hogy megszüntesse azokat a számlákat, amelyek túl sok kétséget vagy panaszt kapnak.

Hirdetés

Kölcsönös megegyezés alapján publikálhatjuk az Ön cégnevét, illusztrációját, szövegét és logóját (Kereskedelmi tartalmát) a CoinPay weboldalán, valamint a promóciós anyagokban, hogy vevőnkként ismerjük el Önt. Ön kijelenti és garantálja részünkre, hogy Önnek joga van a Kereskedelmi Tartalmat megadni részünkre, valamint, hogy a Kereskedelmi Tartalom általunk történő felhasználása, másolása, módosítása és publikálása: (a) nem sért, szeg meg vagy kezel illetéktelenül semmilyen védjegyet, szabadalmat, kereskedelmi titkot vagy más szellemi tulajdont; (b) nem sért semmilyen nyilvánossággal vagy személyiségi joggal kapcsolatos jogot és (c) nem lesz rágalmazó, obszcén ill. egyéb módon sem sért meg semmilyen jogszabályt.

Kártalanítás

Ön hozzájárul ahhoz, hogy kártalanítsa a CoinPay-t, annak leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait, továbbá bármely tisztviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját és ügynökét minden és bármilyen olyan követeléssel, költséggel, veszteséggel, felelősséggel, kárral, kiadással és döntéssel szemben illetve ezek alól (beleértve, de nem korlátozva a költségekre, kiadásokra és ügyvédi díjakra) és amelyek valamely reklamációból, panaszból, intézkedésből, auditból, nyomozásból, kihallgatásból vagy más olyan egy személy vagy jogi személy általi eljárásból erednek, kapcsolatosak vagy felmerülnek vagy a következőkkel kapcsolatosak: (a) a jelen Feltételekben szereplő kijelentések, garanciák vagy kötelezettségek tényleges vagy állítólagos megszegése; (b) a Szolgáltatások Ön általi jogtalan vagy nem megfelelő használata; (c) a Szolgáltatásokon keresztül Ön által értékesített termékek vagy szolgáltatások által, beleértve, de nem korlátozva a hamis reklámozással, termék hibákkal, személyi sérüléssel, halállal vagy tulajdonban okozott kárral kapcsolatos minden reklamációt; vagy (d) a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy azok használata bármely más fél által az Ön számlainformációival.

Garanciák kizárása

MI A SZOLGÁLTATÁSOKAT EGY „AHOGY VAN” ILLETVE „AHOGYAN RENDELKEZÉSRE ÁLL” ALAPON BIZTOSÍTJUK, ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA A SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG A SZOLGÁLTATÁSOKAT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY RÁUTALÓ GARANCIA NÉLKÜL (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGI GARANCIÁKAT, EGY MEGHATÁTOZOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐESÉGET VAGY NEM SZABÁLYTALANSÁGI GARANCIÁKAT IS) BIZTOSÍTJUK. A FENTIEKBEN LEÍRTAKAT NEM KORLÁTOZVA, MI NEM GARANTÁLJUK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK (ÉS A WEBOLDALUNK): HIBAMENTESEN FOG ÜZEMELNI ILLETVE, HOGY A MEGHIBÁSODÁSOKAT, HIBÁKAT KORRIGÁLNI FOGJUK; MEGFELELNEK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK VAGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL ÉS BIZTONSÁGOSAN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK BÁRMELY ADOTT IDŐPONTBAN VAGY HELYEN; VÍRUSTÓL ÉS EGYÉB VESZÉLYES TARTALMAKTÓL MENTESEK. MI NEM HAGYUNK JÓVÁ, SZAVATOLUNK VAGY GARANTÁLUNK ILLETVE VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET EGY HARMADIK FÉL KÍNÁL VAGY REKLÁMOZ A SZOLGÁLTATÁSOKON VAGY A WEBOLDALUNKON KERESZTÜL, TOVÁBBÁ NEM LESZÜNK SEM EGY RÉSZES FÉL, SEM EGY MEGFIGYELŐ BÁRMELY KÖLCSÖNÖS KAPCSOLATBAN, MELY ÖN ÉS A TERMÉKEKET VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTÓ HARMADIK FÉL KÖZÖTT JÖN LÉTRE.

Felelősség korlátozása

SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELÜNK ÖN FELÉ VAGY HARMADIK FELEK FELÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, IRÁNYADÓ VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKÉRT, VAGY BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT, LOPÁSÉRT, ELTŰNÉSÉRT, VAGY NYERESÉG VESZTÉSÉRT, ÁRBEVÉTEL VESZTÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉBŐL, VAGY RENDELKEZÉSRE NEM ÁLLÁSÁBÓL EREDNEK, FÜGGETLENÜL A CSELEKMÉNY FORMÁJÁTÓL, VALAMINT ATTÓL, HOGY VOLT-E TUDOMÁSUNK VAGY SEM ARRÓL, HOGY KÁR KELETKEZHET. SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELÜNK ÖN FELÉ VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL FELÉ BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉRT, AMELY HEKKELÉSBŐL, BELEBABRÁLÁSBÓL, VÍRUS ÁTADÁSBÓL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, A COINPAY SZÁMLÁJÁHOZ, VAGY AZ ABBAN SZEREPLŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓHOZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZOK HASZNÁLATÁBÓL ERED. A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ BÁRMELY KÁRRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGÜNK MÉRTÉKE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADJA MEG AZT A DÍJAT, MELYET A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN A FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ REKLAMÁCIÓNAK ALAPOT ADÓ ESEMÉNYT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ 6  HÓNAP ALATT KERESTÜNK MEG. A FENTI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSOK A VONATKOZÓ JOG JOGSZABÁLYAIBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK.

Egyebek

Adók. Ön felel bármely és minden kivetett, felmerült, beszedendő, fizetendő vagy valamely okból visszatartandó adókért (Adók), amelyek a szoftverünk és szolgáltatásunk Ön által történő használatával kapcsolatosak és amelyek az Ön termékének, szolgáltatásának értékesítéséből adódik. Ugyancsak kizárólag Ön felel ezen Adók begyűjtéséért, visszatartásáért, jelentéséért és helyes befizetéséért a megfelelő adóhatósághoz. Mi nem vagyunk kötelesek és nem is fogjuk meghatározni, hogy ezen Adók vonatkoztathatók-e, és nem fogunk kiszámítani, beszedni, jelenteni vagy befizetni semmilyen, a tranzakcióból keletkező adót semmilyen adóhatóságnak.

Amennyiben Ön egy adott naptári évben (i) bruttó 10 000 USD-t meghaladó bevételi összeget valamint (ii) több, mint 100 fizetést kap, (iii) és Ön egy USA-beli lakos, a CoinPay évente jelenteni fogja a Belföldi Jövedelem Szolgálathoz (IRS) a törvény előírása szerint az Ön nevét, címét, adóazonosító számát (mint pl. társadalombiztosítási számát vagy alkalmazotti azonosító számát), a naptári évben Ön által kapott fizetések teljes dollár összegét, valamint az egy naptári évben az egyes hónapokban kapott fizetések teljes dollár összegét.

Engedményezés. Ön nem ruházhatja át illetve nem engedményezheti a jelen Feltételeket, illetve az ezen Feltételek által adott bármely jogot. Ön hozzájárul és tudomásul veszi, hogy mi engedményezhetjük vagy átruházhatjuk a jelen Feltételeket.

Elválaszthatóság. Amennyiben a jelen Feltételek valamely előírásáról megállapítást nyerne, hogy érvénytelen vagy valamely jogszabály, szabály vagy előírás alapján nem érvényesíthető, az ilyen megállapítás nem befolyásolja a jelen Megállapodás bármely egyéb előírásának érvényességét és érvényesíthetőségét.

Jogfeladások. Amennyiben elmulasztunk érvényesíteni a jelen Feltételekben szereplő valamely jogot vagy előírást, az nem jelenti az ilyen jognak vagy előírásnak a feladását, és valamely kikötés jogfeladása nem értelmezhető úgy, mint az ilyen vagy egyéb kikötések további vagy folytatólagos jogfeladása.

Teljes Megállapodás. A jelen Feltételek, beleértve a benne hivatkozott Személyiségi Jogok Szabályzatát is, a teljes megállapodást jelenti köztünk és Ön között a megtárgyalt ügyek vonatkozásában. A fejezetcímek csak kényelmi célokat szolgálnak és nem tekinthetőek ezen Feltételek értelmezésének.

Értesítések. Ön elfogadja, hogy értesítéseket kapjon tőlünk elektronikus formában, továbbá elfogadja, hogy minden kikötés, feltétel, megállapodás, értesítés, kizárás vagy egyéb kommunikáció, amelyet elektronikusan küldünk meg Önnek „írásbelinek” tekintendő.

Irányadó jog; Döntőbíróság. A jelen Feltételek irányadó joga Magyar Köztársaság joga és ennek megfelelően kerültek megfogalmazásra. Amennyiben valamely véleményeltérés vagy vita valamilyen módon magában foglalja a Szolgáltatásokat vagy a jelen Feltételeket és ésszerű erőfeszítések mellett nem oldható meg közöttünk, a véleményeltérést vagy vitát kizárólagosan az Pesti Központi Kerületi döntheti el végleges és kötelező érvényű eljárással. Ön elfogadja, hogy - hacsak jogszabály nem tiltja – nem tesz felhatalmazás arra, hogy bármely panaszt csoportos vagy képviseleti alapon tárgyaljon a döntőbíróság, a döntőbíróság kizárólag az Ön és közöttünk lévő vitáról dönt. A bírósági eljárást a nézeteltérés vagy vita keletkezésétől számított 1 éven belül kell kezdeményezni.

Módosítás. A jelen Feltételeket időről időre aktualizálhatjuk illetve megváltoztathatjuk. Hacsak a jelen Feltételek másképpen nem rendelkeznek, értesíteni fogjuk Önt bármely változásról elektronikus levélben vagy egy linket csatolva a megváltoztatott Feltételekhez a weboldalunkon. Amennyiben Ön folytatja a Szolgáltatások használatát az ilyen változásokról szóló értesítést követően, az Ön általi folytatólagos használat a módosított Feltételek elfogadását jelenti valamint hozzájárulását ahhoz, hogy azok kötelezzék Önt. Amennyiben Ön nem ért egyet a módosított Feltételekkel, Önnek le kell zárnia a CoinPay számláját és megszüntetni a Szolgáltatások használatát.

Vis Major. Sem Ön, sem mi nem leszünk felelősek azon feldolgozási késedelmekért vagy nem teljesítésekért, amelyek oka olyan események, mint tűz, telekommunikációs, közüzemi vagy energia szolgáltatási hiba, berendezés hiba, munkaügyi viszály, lázadások, háború, értékesítőink vagy szállítóink nem teljesítése, előre nem látható körülmények vagy egyéb olyan okok, amelyek felett az érintett fél nem rendelkezik indokolt irányítással, feltéve, hogy az adott fél rendelkezik olyan eljárásokkal, melyek ésszerűen kialakítottak az ilyen események hatásainak elkerülésére.